Make your own free website on Tripod.com

םינמאנ היהנש בשח אל סומדרטסונ
הז םויל דע ותוא רוכזנש
םינש הברה ךכ לכ
ןוסאל םיניתממו
הרקיו ךישמיש
ןודבאל םידעוצ
הז םע ונל בוטו

םשה תא רוכזנש וליפא בשח אל סומדרטסונ
שחינ אוהש המ תא םייקנש
םשגתמ הז
המחלמל םיכחמו
הרקתו ךישמתש
המדאל םיקובד
הז םע ונל בוטו

הז לע בשח אל סומדרטסונ
הדובע'ת וליבשב ונישע לבא
ונלוכ הנשה ףוסל דע
הדועת םע םיפרוטמ

תוניצרב ונסחייתהש בשח אל סומדרטסונ
תמ רבכ אוה
תומנ ונלוכ םא ול תפכיא המ
עיתפתו ךישמתש הנשל םיניתממו
הנומא םידבאמ
עיצפתש שמשב
הז םע ונל בוטו